شرکت خدماتی پاکنهاد امین

پاکنهادامبن

107 اقدام سازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با کووید 19

107 اقدام سازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با کووید 19
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، اهم اقدامات این سازمان در مواجهه با کرونا، در قالب پنج دسته ارائه شده که روشن می کند چگونه سازمان تامین اجتماعی در کنترل شیوع ویروس، درمان بیماران کرونا، حمایت از کارگاه ها و اشتغال، حمایت از نیروی کار و آموزش و فرهنگ سازی، نقش بسزایی را در چارچوب منافع جمعیت تحت پوشش خود و همچنین منافع عمومی جامعه ایفا کرده است.
بر اساس گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، اقدامات سازمان تامین اجتماعی در پنج گروه؛ کنترل شیوع بیماری و قطع زنجیرۀ انتقال ویروس، خدمت رسانی به بیماران کووید 19، حمایت از کسب و کارها، بنگاه های تولیدی و کارفرمایان، حمایت از کارگران و بیمه شدگان و اقدامات آموزشی، فرهنگی و پژوهشی در مواجهه با کرونا ارائه شده است.
در این راستا، 107 اقدام سازمان تامین اجتماعی در مواجهه با کرونا معرفی شدند که حداقل 40 اقدام در حوزۀ کنترل شیوع بیماری و قطع زنجیرۀ انتقال ویروس، 21 اقدام در خدمت رسانی به بیماران مبتلا به کرونا، 10 اقدام در حوزۀ حمایت از کسب و کارها، بنگاه های تولیدی و کارفرمایان، 24 اقدام در حوزۀ حمایت از کارگران و بیمه شدگان و 12 اقدام در حوزۀ آموزشی، فرهنگی و پژوهشی، بوده است.
۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۲۰
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.