شرکت خدماتی پاکنهاد امین

پاکنهادامبن
پیشگام در ارائه خدمات
پیشگام در ارائه خدمات
خدمات تامین نیروی انسانی از نیازهای اساسی تمامی شرکت ها، سازمان ها، ادارات، ارگان های خصوصی و دولتی می باشد. شرکت خدماتی پاکنهاد امین قادر به ارائه خدمات تامین نیروی انسانی به تمامی مراکز می باشد.
جذب و تامین نیروی انسانی نهادها
جذب و تامین نیروی انسانی نهادها
جذب و تامین نیروی انسانی جزء خدمات تامین نیروی انسانی شرکت خدماتی پاکنهاد امین می باشد. بسیاری از نهادها به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود، از مشاوره و کمک شرکت های خدماتی چون شرکت پاکنهاد امین بهره مند می گردند.

شرکت پاکنهاد امین

ما شرکت پیشرو در این زمینه هستیم، ما راه حل های خاصی برای هر مشتری ارائه می دهیم.

حمایت از همکاران در مقابله با کرونا

با توجه به اهمیت حفظ سلامت جسمی و آرامش روحی تمامی کارکنان و خانواده آنان، که از اولویتها و دغدغه های اساسی مدیریت شرکت می باشد و در راستای مقابله با ویروس منحوس کرونا ، حسب آخرین تصمیمات کمیته مبارزه با بیماری کوید 19 با تلاش و رایزنی ها ی صورت گرفته است.

گواهینامه ها و افتخارات​

ما بهترین خدمات را به شما ارائه میدهیم.
پاکنهادامبن

چرا ما؛

هرجا سخن ازپاکی واعتماداست نام پاکنهادامین می درخشد

سخن مدیر عامل

پاکنهادامبن
پاکنهادامبن
پاکنهادامبن
پاکنهادامبن
پاکنهادامبن