شرکت خدماتی پاکنهاد امین

پاکنهادامبن

اقدامات بزرگ وزارت کار در رفع حداقل نیازهای جامعه تحت پوشش خود

اقدامات بزرگ وزارت کار در رفع حداقل نیازهای جامعه تحت پوشش خود

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان علی جهانی در دیدار با خدابخشی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات انجام شده در اجرای عدالت در کشور و توانمندی قشر‌های ضعیف و کم درآمد جامعه ، اظهار کرد : وزارت کار شاید تنها وزارتخانه دولت است که در فعالیت‌های خود به لحاظ وسعت جمعیت با همه آحاد مختلف مردم کشور از بدو تولد تا پس از مرگ به اشکال مختلف ارتباط دارد  و در این میان برنامه های بسیار زیادی جهت در این مدت کوتاه با هدف توسعه و پیشرفت کشور به خصوص جامعه هدف داشته است .

وی به بخش های مختلف فعالیتهای صورت گرفته وزیر کار اشاره کرد و گفت :توجه به بخش تعاون و تقویت این بخش اقتصادی برای توسعه فرهنگ کار جمعی و گروهی ، برنامه ریزی در جهت تهیه طرح زیست بوم اشتغال کشور ، برنامه ریزی در جهت شناسایی افراد فقیر جامعه و ریشه‌کنی فقر مطلق، بهبود فضای کسب و کار و افزایش رفاه عمومی و توانمند‌سازی نیروی انسانی از طریق ارائه‌ آموزش‌های مهارتی در جهت افزایش توانمند‌سازی نیروی کار و خیلی از برنامه های دیگر گام‌های اساسی برداشته است .

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان در ادامه افزود : وزیر کار توجه ویژه ای به استان لرستان داشته و مرتب پیگیر امورات این استان است ، بنابراین وزارت مردم تمام تلاش خود را برای کاهش محرومیت و ایجاد جامعه ای با نشاط و امیدوار در جای جای کشور به ویژه مناطق کم برخوردارتر جزم کرده است.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان علی جهانی در دیدار با خدابخشی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات انجام شده در باجرای عدالت در کشور و توانمندی قشر‌های ضعیف و کم درآمد جامعه ، اظهار کرد : وزارت کار شاید تنها وزارتخانه دولت است که در فعالیت‌های خود به لحاظ وسعت جمعیت با همه آحاد مختلف مردم کشور از بدو تولد تا پس از مرگ به اشکال مختلف ارتباط دارد  و در این میان برنامه های بسیار زیادی جهت در این مدت کوتاه با هدف توسعه و پیشرفت کشور به خصوص جامعه هدف داشته است .

وی به بخش های مختلف فعالیتهای صورت گرفته وزیر کار اشاره کرد و گفت :توجه به بخش تعاون و تقویت این بخش اقتصادی برای توسعه فرهنگ کار جمعی و گروهی ، برنامه ریزی در جهت تهیه طرح زیست بوم اشتغال کشور ، برنامه ریزی در جهت شناسایی افراد فقیر جامعه و ریشه‌کنی فقر مطلق، بهبود فضای کسب و کار و افزایش رفاه عمومی و توانمند‌سازی نیروی انسانی از طریق ارائه‌ آموزش‌های مهارتی در جهت افزایش توانمند‌سازی نیروی کار و خیلی از برنامه های دیگر گام‌های اساسی برداشته است .

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان در ادامه افزود : وزیر کار توجه ویژه ای به استان لرستان داشته و مرتب پیگیر امورات این استان است ، بنابراین وزارت مردم تمام تلاش خود را برای کاهش محرومیت و ایجاد جامعه ای با نشاط و امیدوار در جای جای کشور به ویژه مناطق کم برخوردارتر جزم کرده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.